19 października 2014

When it's colder inside


When outside is still beautiful weather (I think I mentioned that I love autumn?), My high school is preparing us for winter attack. Turn on heaters? And for what?I haven't heard the version that cold favors learning yet, unless there is the new superhiper theory. Thermoses, scarves and even blankets are present in the corridors on almost every step for now I stay with my beloved scarf, but if the situation does not change, think I will reach for my down jacket and warm home slippers :D I think it just doesn't remains for me nothing else but the earliest going out from school to catch the last rays of the sun! It is true that I also like the rain, but in the same way as my dog: while sitting at home under the blanket: D Recently I went back to the TV series "Suits" - I decided that I will go crazy only learning, matura exam must wait some time ..- so I think that Mike and Harvey will make pleasant my next autumn evenings :) saying something about outfit as you can see I bought new shoes! I think they are beautiful and at the same time very comfortable and,  I think the most important to me, allow me to exit from the growth of smurf ...

Kiedy na dworze wciąż utrzymuje się piękna pogoda (wspominałam już chyba,że uwielbiam jesień? ),moje liceum przygotowuje nas wszystkich na atak zimy. Włączyć grzejniki? A po co? Wersji, że zimno sprzyja nauce jeszcze nie słyszałam, no chyba, że to jakaś superhiper nowa teoria. Termosy, szale a nawet koce obecną są na korytarzach każdym kroku, ja na razie zostałam przy moim ukochanym szaliku, ale jeśli sytuacja się nie zmieni, chyba trzeba będzie sięgnąć po puchówkę i moje ciepłe domowe kapcie ;D Myślę, że po prostu nie pozostaje mi nic innego, jak tylko najwcześniejsze wychodzenie ze szkoły, żeby łapać te ostatnie promyki słońca! Co prawda, deszcz też lubię, ale mniej więcej na takiej samej zasadzie jak mój pies: kiedy siedze w domu pod kocem :D Ostatnio wróciłam do serialu "Suits"- uznałam,że jak będę się ciagle tylko uczyć to zwariuję, matura nie zając...- więc myślę, że to Mike i Harvey będą mi umilać najbliższe jesienne wieczory :) A co do stroju, jak widzicie kupiłam nowe buty! Uważam, że są piękne a przy tym bardzo wygodne i, co chyba dla mnie najważniejsze, trochę umożliwiają mi wybicie się ze wzrostu smerfa...

 h&m skirt, new look shoes, scarf, blouse sh, zara bag,dkny watch
photos: Zaremba


12 października 2014

As the leaves turn brown.


Well, we have the beautiful golden Polish autumn! I never agree with people who do not like to fall, especially like this! With sunshine and beautiful weather, despite the amount of learning I was recently very positive , I'll start to worry when the rains come and the autumn sadness, yet it is wonderful! I walk, ride a bike, listen to songs Jackson 5, alternating with Lady Gaga (yes, it really amazes me, soon I will read this post and I do not believe in what I wrote: D), I eat tryliard kg pumpkin a week, draw designs of prom dresses, I went back to Mel B-curious for how long,- and generally want to jump in the mountains of leaves! I hope that all of you feel that way: for hot chocolate, blanket and tv series, time will come and then I will be one of the first making these activities!

No to mamy piękną złotą polską jesień! Nigdy się nie zgodzę z ludźmi, którzy nie lubią jesieni, tym bardziej takiej! Dzięki słońcu i przepięknej pogodzie, mimo masy nauki jestem ostatnio bardzo pozytywna, martwić się zacznę, kiedy przyjdą ulewy i jesienna chandra, na razie jest cudownie! Spaceruję, jeżdżę rowerem, słucham piosenek Jackson 5 na zmianę z Lady Gagą ( tak, też mnie to bardzo zadziwia, niedługo przeczytam ten post i nie uwierzę w to co napisałam :D ) , jem tryliard kg dyni tygodniowo, rysuję projekty sukienki na studniówkę, wróciłam do Mel B- ciekawe na jak długo-, i generalnie chce mi się skakać po górach z liści! Mam nadzieję, że wszyscy z Was odbierają tegorocznę jesień, na goracą czekoladę, koc i seriale przyjdzie jeszcze czas a wtedy będę jedną z pierwszych do tych czynności! 

h&m fur, primark skirt, monki shirt,zara boots, zara bag, dkny watch
photos: Zaremba <3


5 października 2014

Simple as this


Today, a little more elegant, Well, today? We did these pictures about two weeks ago and now (I wrote this post on the night of Friday to Saturday) I found a little time to anything to do with them. As I mentioned in a previous post, I'm starting to live in some other reality, my brain stops functioning well because of the amount of information that needs to learn in a very short period of time. This doesn't  affect good on blogging (I do not have any photos in reserve ..,) I forget camera to school, or the only thing I think after finishing lessons is to return home and sleep, but no, why not -tutoring or learning is waiting. I guess I'll start making a list of strange things that I do under the influence of the school tiredness ( started in the previous post).This time: listening to the soundtrack of Burlesque, applying more and more layers of nail polish, instead clearing it and painting again and addiction on bread of brans from the microwave. Returning to the outfit, I wore wider trousers, for not 100 % simple look, I do not know when I will write next post, I can't promise anything. I think that to my Matura Exam I should learn to combine sentences better.. And by the way, I wonder if some post till May will be held without the word "Matura"?

Dziś trochę bardziej elegancko, Hmm, dziś? Zdjęcia robiliśmy jakieś 2 tygodnie temu a ja dopiero teraz ( post piszę w nocy z piątku na sobotę) znalazłam odrobinę czasu, by cokolwiek z nimi zrobić. Jak wspominałam w  poprzednim poście, zaczynam żyć w trochę innej rzeczywistości, mój mózg przez ilość informacji, które musi przyswoić w bardzo krótkim czasie, przestaje dobrze funkcjonować. Nie wpływa to dobrze na blogowanie ( nie mam na razie żadnych zdjęć w zapasie..,) albo zapominam aparatu do szkoły, albo jedyną rzeczą o jakiej myślę po skończeniu lekcji to powrót do domu i sen, no ale, czemu nie- czeka nauka albo korki. Chyba zacznę tworzyć listę osobliwych rzeczy , które robię pod wpływem szkolnego zmęczenia ( w sumie zaczęłam w poprzednim poście).  Tym razem: słuchanie soundtracku z Burleski, nakładanie coraz to nowych warstw lakieru do paznokci, zamiast zmycia i umalowania od nowa oraz uzależnienie od chleba z otrębów z mikrofalówki. Wracając do stroju, dla odmiany założyłam szersze spodnie, by nie było tak stuprocentowo zwyczajnie. Nie wiem kiedy kolejny post, nic nie obiecuję. Chyba do matury powinnam się nauczyć lepiej łączyć zdania. A tak a propos, ciekawe czy jakiś post do maja obędzie sie bez słowa "matura"?

sh trousers, zara shirt, shoes,vintage bag, dkny watch
photos: my dad