24 lutego 2013

HIGH ENOUGH

Snow melts slowly, yes yes yes I want spring now! Photos were taken a few days ago when everything in my town was covered with a thick coating of snow (I didn't have time to insert them, why? Check it on instagram;)) This outfit a little argues with what I consider to be "classin and stylish". Is it fashionable? Trendy? Or maybe "hipsta" ? After all I,m wearing lit shoes and necklace with triangles :D I never liked and still do not like it when someone assumes lit shoes, galaxy leggins , a cross on neck, military shirt with studs, beanie with the words on the head etc, ah! and even ombre hair! Too much is not healthy, but from time to time desire to wear these shoes (because of my height) is stronger than me and the necklace is really nice,but all within reason, if I wear a shirt with the galaxy- I will lose all my dignity.

Śnieg powoli topnieje, tak tak tak chcę już wiosnę! Zdjęcia robione były parę dni temu gdy jeszcze wszystko w moim mieście przykryte było grubą warstwa śniegu ( nie miałam czasu ich wstawić, dlaczego? Zapraszam na instagrama ;) ) Mam na sobie zestaw który trochę kłóci się z tym co uważam za "klasykę i styl". Jest on modny? trendy? a może "hipsterski" ? W końcu mam na sobie lity i naszyjnik z trójkątami :D Nigdy nie podobało mi się i nadal nie podoba gdy ktoś założy lity, legginsy w galaxy, krzyż na szyję, militarną koszulę z ćwiekami, czapkę z jakimś napisem na głowę itd, aaa! i jeszcze ombre hair! Co za dużo to nie zdrowo, jednak od czasu do czasu chęć założenia takich butów ( z powodu mojego wzrostu) jest silniejsza ode mnie a naszyjnik na prawdę jest ładny, ale wszystko w granicach zdrowego rozsądku, jeśli założę koszulkę z galaxy- stracę całą swoją godność.  


hm skirt, vero moda shirt, deezee.pl shoes, reserved necklace
photos: Zaremba20 lutego 2013

WINTER IS BACKUnfortunately, winter is back. Of course, I love to look at beautiful snowflakes falling but ... sitting by the fireplace and looking through a window :) Winter-not like, I do not like this time of year I am able to bear it for the Christmas season while looking at decorated store-fronts I don't mind even the wind, snow and all the unpleasants associated with weather like this. But Christmas season was 2 months ago ( it was raining cats and dogs- how nice) and winter has arrived to Lodz right now. Currently, I left my favourite boots in the corner of my room and I wear my snow-wind-iceproof winter boots. Today I wore burgundy ( no, I do not write that burgundy-mania annoys me) trousers, gray oversize shirt. To complete the outfit I added my bestfriends bag- it is wonderful and studs on the bottom not only look great ( in my opinion) also they are very practical. In the momentary break from the snow we "jumped out" with my bestfriend to make the pictures but- as ypu can see- almost immediately began to snowing , so we did not make many pictures
, I will get frozen to death, Ithink I wouldn't survive on Siberia, instead of being on Cuba... ^^ Although apparently, there aren't "great-outfits-people". I hope you like this outfit,  greetings to all of you- I'm sitting by the fireplace and looking through the window,so - let it snow!

Niestety zima wróciła. Oczywiście uwielbiam patrzeć na spadające piękne płatki śniegu ale... siedząc przy kominku i patrząc przez okno :) Zima- nie lubię, bardzooo nie lubię tej pory roku jestem w stanie ją znieść w okresie świątecznym patrząc na udekorowane witryny nawet śnieg wiatr i wszystkie przykrości związane z taką pogodą mi nie przeszkadzają. Ale święta były 2 miesiące temu ( było szaro i lał deszcz- jak miło) a do lodzi zima zawitała właśnie teraz. Chwilowo zostawiłam w kącie moje ukochane botki i noszę moje śniego-wodo-lodo-wiatro-odporne zimowe buty. Dzisiaj założyłam burgundowe ( niee, wcale nie pisałam, że denerwuje mnie już mania tym kolorem) spodnie, szarą bluzkę oversize- to jedna z moich ulubionych. Do zestawu dodałam torbę mojej przyjaciółki- jest cudowna, a ćwieki na jej spodzie oprócz tego, że ładnie wyglądają ( moim zdaniem) to jescze są bardzo praktyczne, torba się nie brudzi. W chwilowej przerwie od śniegu wyskoczyłyśmy z przyjaciółką na zdjęcia, jednak - co widać- niemal natychmiastowo zaczął padać, dlatego zdjęć nie ma zbyt wiele, zamarzłabym, nie wytrzymałabym na Syberii, ale za to taka Kuba... ^^ Chociaż podobno, "stylóweczek" to tam nie mają. Mam nadzieję, że podoba wam się stylizacja, pozdrawiam Was wszystkich- siedząc przy kominku i patrząc przez okno-, a więc- let it snow!
New Yorker trousers, Stradivarius blouse, Lasocki boots, bag
Pictures: Julia Z
17 lutego 2013

INSTAGRAM MIX!


Due to the terrible weather outside the window you have to wait a few days for my next outfit , I prepare for you Instagram Mix - some of my photos from Instagram from the last few weeks. In the pictures you can find virtually everything: my outfits, my friends and even food. I guess I'm a little addicted to it :D
I invite everyone to follow me up to date on my Instagram profile @blonde_all_around

Z powodu okropnej pogody panującej za oknem musicie poczekać parę dni na moją kolejną stylizację, tymczasem Instagram Mix czyli część moich zdjęć z Instagrama z ostatnich kilku tygodni. Na zdjęciach znajduje sie praktycznie wszystko: moje stylizacje, przyjaciele a nawet jedzenie. Chyba jestem trochę od niego uzależniona :D
 Wszystkich chętnych do śledzenia mnie na bieżąco zapraszam na mój Instagram @blonde_all_around  :)15 lutego 2013

(NOT) WEARING FUR
Fur- topic of the biggest disputes in the fashion world. On the one side: passionate environmentalists, on the other: natural fur lovers. I do not stand on either of these sides, of course, mass production of fur is cruel and in my opinion, artificial fur look almost identical, but on the other hand looking at the well-dressed woman in a beautiful real fur makes me dreaming about one in my closet. I think that this "internal war" on the wearing of fur goes on in the mind of every woman. Today I'm wearing black fur (artificial, true?) which I set with my favorite shorts (don't know about you but it reminds me the fabric from the famous Chanel jackets). We took photos in OFF Piotrkowska-an ideal place for vintage shopping and good coffee, and - as we were able to convince - for session! :)

 Futro- temat największych sporów w modowym świecie. Z jednej strony : zapaleni ekolodzy, z drugiej : wielbiciele prawdziwych futer. Nie stoję po żadnej z tych stron, oczywiście masowa produkcja futer jest moim zdaniem okrucieństwem a futra sztuczne wyglądają niemal identycznie, jednak z drugiej strony patrząc na świetnie ubraną kobietę w pięknym prawdziwym futrze zdarza mi się marzyć o takim na wieszaku w mojej szafie. Myślę, że taka "wewnętrzna wojna" dotycząca noszenia futer toczy się w głowie każdej kobiety.Dzisiaj mam na sobie futerko ( sztuczne, prawdziwe? ) które zestawiłam z moimi ulubionymi szortami ( nie wiem jak wam ale tkanina kojarzy mi się z tą ze słynnych żakietów Chanel ). Zdjęcia robiłyśmy w OFF Piotrkowska - idealnym miejscu na zakupy vintage i dobrą kawę , a także - o czym zdołałyśmy się przekonać - na sesję! :)


                                       

vintage fur, stradivarius shorts, zara boots, stradivarius bag
photos: Ola S


13 lutego 2013

IT'S ALL ABOUT WHITE

White jacket. For me, together with black creates a the top of simplicity and classic. I was looking for mine for a couple of months, I wanted it to be oversize, without unnecessary decorations and fitting me well. When I saw this at h&m I knew I must had it and althouhd it isn't completely white, is now my number one :) I love to combine white with black it is elegant, simple, and at the same exactly these two colors are the trend of this spring. ( Although I think they are always "fashionable" - I don't like the word, but yes, they are fashionable, suitable for everyone, it's hard to look bad in them, a set of perfect :)), they are perfect for every school gala (I love those few days a year when we all look so elegant), shopping and night out. Going to the city, I set my beloved white jacket withs shorts (black, of course) and lately my favourite jewellery : artificial pearles, diamonds and studs and a large clutch.

 Biała marynarka. Według mnie w połączeniu z czernią tworzy szczyt prostoty i klasyki. Swojej szukałam parę miesięcy, chciałam by była oversize, bez zbędnych ozdób i żeby dobrze leżała. Kiedy zobaczyłam tę w h&m wiedziałam, że muszę ją mieć i chociaż nie jest całkowicie biała, jest aktualnie moim numerem 1 :) Uwielbiam łączyć biel z czernią, jest elegancko, prosto, a przy tym to właśnie te 2 kolory będą trendem nadchodzącej wiosny ( chociaż moim zdaniem one zawsze są "modne"- nie lubię tego słowa, ale tak, są modne, odpowiednie dla każdego, ciężko jest źle w nich wyglądać, stanowią zestaw idealny :))nadają sie zarówno na każdy szkolny apel ( uwielbiam tych parę dni w roku kiedy wszyscy wyglądają tak elegancko) , zakupy a także wieczorne wyjście. Wychodząc do miasta moją ukochaną białą marynarkę zestawiłam z szortami (oczywiście czarnymi) i ostatnio moją ulubioną biżuterią: sztucznymi perłami, brylantami i ćwiekami a także z dużą kopertówką.


h&m jacket, stradivarius shorts, zara boots, vintage bag, h&m jewellery
photos: Gensieniec


11 lutego 2013

BURGUNDY ATTACKS

<a href="http://www.bloglovin.com/blog/4773927/?claim=chas2zxqsvn">Follow my blog with Bloglovin</a> During this winter burgundy mastered the streets, shop windows,  it was worn by people both in my high school (At least once a week, I watched "burgundy attack"  when I was looking at the clothes people around  me: pants, leggings, sweaters (including myself), coats, scarves, gloves ... literally everything) as well as older people, including my grandma. Even the black bag which I bought a few months ago in Zara has an interior of what color? Yes, it is burgundy. I was really fed up with this situation but even though I don't consider myself as a fashion victim, I enjoyed burgundy. . Today I present a sweater in that color ( before all of you will be fed up with it if it already hasn't happened yet) with a black lace skirt. This is one of my recent favourite outfits, it is classy, girlish and warm at the same time. With my burgundy sweater I'm ready for every cold :) )

Podczas tegorocznej zimy burgund opanował ulice, wystawy sklepowe, noszony był przez osoby zarówno w moim liceum, (co najmniej raz na tydzień obserwowałam "atak burgundu" przyglądając się strojom ludzi z mojego otoczenia: spodnie, legginsy, swetry ( w tym ja ) , marynarki, szaliki, rękawiczki... dosłownie wszystko)  jak i osoby starsze, w tym moją babcię. Nawet czarna torba którą kupiłam parę miesięcy temu w Zarze ma wnętrze o jakim kolorze? Taaak, jest burgundowe. Miałam już  tego wszystkiego dość, jednak chociaż nie uważam się za "fashion victim", kolor ten przypadł mi do gustu. Dzisiaj prezentuję burgundowy sweter  ( zanim wam wszystkim też zbrzydnie, o ile już to się nie stało) w zestawieniu z czarną koronkową spódniczką, jest to jeden z moich ostatnio ulubionych strojów, klasycznie, dziewczęco a przy tym sweter jest bardzo ciepły, niestraszny w nim żaden mróz :)
h&m sweater, carry skirt, h&m belt, zara boots, zara bag
photos: Ola N


9 lutego 2013

STAY ELEGANT
                   


It's the first day of my winterbreak. Ideal time to begin to create a blog and write the first post with my look  Admittedly, I had to look completely different today but the weather wouldn't let ( it was -6 ) I am wearing  classic ( yeas, that world will appear here very often) outfit, dark patterned trousers, of which I was "hunting" for few months, green shirt, jacket and very comfortable boots from Zara. Perfect outfit for shopping and also for going out and it's simple at the same time. Most of the looks I'll present to you is simple, combining the newest trends with my own style and CLASSIC :D The first blogging session took place on the representative street of my city - Piotrkowska street, when the sun was shining most of the morning so only every second passerby looked at me with face: " Crazy girl, not only can't she posing ,but  she will get cold. I tried my best and here are effects of today's photos with my friend, enjoy! ;)


Zaczęły się ferie! Idealny czas by zacząć tworzyć bloga i dodać pierwszy post z moim outfitem :) Co prawda, wyglądać miałam dzisiaj zupełnie inaczej, ale pogoda nie pozwolila ( było -6 ). Mam na sobie klasyczny ( taaak, to słowo będzie pojawiało się tu bardzo często ) zestaw, ciemne spodnie we wzory na które polowałam od dobrych paru miesięcy, zieloną koszulę i marynarkę oraz bardzo wygodne botki z zary. Strój idealny zarówno na ulicę jak i na wieczorne wyjście a przy tym prosty. Większość outfitów które będę Wam prezentować będzie właśnie prostych, łączących trendy z moim własnym stylem i KLASYCZNYCH :D Pierwsza blogowa sesja odbyła się na reprezentatywnej ulicy mojego miasta - Piotrkowskiej,na której przez większość przedpołudnia słońce grzało, tak więc tylko co drugi przechodzień patrzył się na mnie z miną " wariatka, nie dość, że nie umie pozować to jeszcze się przeziębi". Starałam się jak mogłam, a oto efekty dzisiejszych zdjęć z moją przyjaciółką, enjoy! ;)
 mexx jacket, sh shirt, h&m trousers, zara bag, zara boots
photos: Ola S6 lutego 2013

BEGINNINGS

6.02.2013, my first day of blogging. It will be the blog which shows my looks and also the newest trends, in brief: blog about fashion (if you have not guessed). I will try to enchant you with my outfits, not only daily, and show you my view on fashion. Wish me luck, on Saturday is my first "serious" post!


6.02. 2013, mój pierwszy dzień prowadzenia bloga. Będzie to blog pokazujący moje stylizacje, a także  najnowsze trendy, krótko mówiąc : blog o modzie ( jeśli jeszcze nie zgadliście ). Będę starała się zaciekawić Was moimi pomysłami na stylizacje, te codzienne i nie tylko ,a także pokazać Wam moje spojrzenie na modę. Życzcie mi szczęścia, już w sobotę pierwszy "poważny" post!