28 maja 2014

High expectations.


It isn't common for me to wear skirts longer than to the knee, but when I saw it in this beautiful blue color, I immediately fell in love. At first I wanted to cut it to the length of the mini, but I decided that sometimes I need a change. I've met with the two terms about it: a)like I just have to go to feed geese (Greetings to my mother) b) like Audrey Hepburn in "Roman Holiday". As you know I am a big fan of Audrey so it is clear which option suits me more. Especially since I'm more and more excited about going to Italy (only a month left!) I think that soon I'll start preparing clothes, sunscreen lotions and all the other necessary things, after all it is never too early for that! Last time when I was in Italy was about 10 years ago, I havn't remember very much, but I know that I liked it.Now, after such a period of time when I will be back there, I have sooooo high expectations for the atmosphere, narrow streets, cafes, ice cream, spaghetti, pizza ... I know that often waiting a trip so much as I do, doesn't result in good impressions from the stay, but I think, that Italy is one of those places that probably are unable to disappoint, at least I hope so!

Nie często zakładam spódniczki dłuższe niż przed kolano, ale kiedy zobaczyłam tę w tym przepięknym błękitnym kolorze, od razu się zakochałam. Początkowo chciałam ją obciąć do długości mini, jednak stwierdziłam, że czasem potrzebuję odmiany. Spotkałam się z dwoma określeniami na jej temat: a) jakbym zaraz miała iść paść gęsi (pozdrawiam moją mamę) b) jak Audrey Hepburn w filmie "Rzymskie Wakacje". Jak wiecie jestem wielką fanką Audrey więc oczywiste jest, która opcja bardziej mi pasuje. Szczególnie, że coraz bardziej nakręcam się na wyjazd do Włoch ( został tylko miesiąc!) Przeglądam przewodniki, strony internetowe,blogi, szukam książek, których akcja dzieje się w Rzymie... Myślę, że niedługo zacznę szykować ubrania, kremy z filtrem i wszystkie inne potrzebne rzeczy, przecież nigdy nie jest na to za wcześnie! We Włoszech byłam około 10 lat temu, pamiętam niewiele, ale wiem,że podobało mi się. Teraz po takim okresie czasu kiedy tam wracam, mam baaardzo wysokie oczekiwania co do atmosfery, wąskich uliczek, kawiarni, lodów, spaghetti, pizzy... wiem, że często takie nastawianie się na jakiś wyjazd nie skutkuje dobrymi wrażeniami z pobytu, jednak myślę, że Włochy to jedno z takich miejsc, które chyba nie są w stanie rozczarować, przynajmniej mam taka nadzieję!


sh skirt, vintage top, new look sandals, zara bag, stradivarius necklace
photos: Agatka Bolesławska

22 maja 2014

Fashion Week Day 3


Today I add last fashionweekow memories and will be back to normal blogging on a regular basis! On the last day, fortunately the weather didn't breakmy plans, the sun was shining so beautifully so we went out with Julia outside expo hall to take pictures. I couldn't go without my beloved leopard, to which I added a denim skirt and t-shirt with the words "haute couture", because I don't have to always be 100 % serious :)

Dzisiaj dodaję ostatnie fashionweekowe wspomnienia i wracam do normalnego blogowania na bieżąco! Ostatniego dnia na szczęście pogoda nie pokrzyżowała mi planów, pięknie świeciło słońce więc z Julią wyszłyśmy na teren hali expo by zrobić zdjęcia. Nie mogło się obyć bez mojej ukochanej pantery, do której dodałam jeansową spódnicę i t-shirt z napisem "haute couture", bo przecież nie trzeba być zawsze stuprocentowo poważnym :)

reserved coat, monki tshirt, levi's skirt, zara bag, shoes
photos: Zaremba <3


15 maja 2014

Fashion Week Day 2Today another post from FashionPhilosophy Fashion Week Poland. On the second day I wore little more elegant clothes (and warm) and I chose lace dress and gold and black accessories. Photos were doing indoors because ... while we were going to the Expo hall where fashionshows were held, downpour caught us ... kind of a 15 minute walk but my dress looked like it was just take out  from bowl of water, the hair as well. After about two hours I was able to dry out, but I did not dare to go outside for fear of another rain: D Soon more photos!

Dziś kolejny post z Fashionphilosophy Fashion Week Poland. Drugiego dnia ubrałam się bardziej elegancko ( i ciepło) i wybrałam koronkową kloszowaną sukienkę i czarno złote dodatki.; Zdjęcia robiłyśmy w środku bo... idąc do hali expo gdzie odbywały się pokazy, zastała nas ulewa... Niby 15 minut spaceru ale moja sukienka wyglądała jakby właśnie wyjąć ją z miski z wodą, włosy zresztą też. Po około dwóch godzinach udało mi się wyschnąć, jednak nie odważyłam się wyjść na dwór w obawie o kolejny deszcz :D Niedługo kolejne zdjęcia!

 monki dress, mexx jacket, zara bag, vintage jewellery
photos: Zaremba
11 maja 2014

Fashion Week Day 1


As I have already wrotten, 8-10 May FashionPhilosophy Fashion Week Poland took place in Lodz.  On Thursday,( the first day of fashion shows) I put kind of summer outfit. Despite the wind, the weather was nice. As you can see I wore flat sandals, it was probably one of the best decisions I ever made ​​in my life: D That is why in the next posts from Fashion Weeku you wouldn't see me in heels,in this year I chose the convenience when it comes to shoes, and I thank myself for this decision with every further hour of the day, when many girls around tried to keep a poker face, clench her teeth and pretend that he did not suffer, I still can move around the showroom at "dizzying" pace! I decided that the relation from the whole event I will add at the very end, after I add pictures of my outfits :)


Tak jak już wcześniej pisałam, w dniach 8-10 maja odbywał się w Łodzi Fashionphilosophy Fashion Week Poland. W czwartek, pierwszego dnia pokazowego założyłam bardziej letnią stylizację. Pomimo wiatru, pogoda akurat tego dnia sprzyjała. Jak widzicie założyłam płaskie sandałki, była to chyba jedna z lepszych decyzji podjętych przeze mnie kidykolwiek w życiu :D Dlatego w kolejnych postach z Fashion Weeku'u nie zobaczycie mnie w obcasach, w tym roku postawiłam na wygodę jeśli chodzi o buty, i deziękowałam sobie za tę decyzję z każdą dalszą godziną dnia, kiedy cześc dziewczyn dookoła starało się zachować kamienną twarz, zaciskać zęby i udawać, że wcale ich nic nie bolało, ja dalej mogłam przemieszczać się po showroomie w "zawrotnym" tempie! Postanowiłam, że relację z całego wydarzenie dodam na sam koniec, po dodaniu zdjęć moich stylizacji :)


vintage jacket, h&m top, stradivarius skirt and necklace,bershka shoes, my grandma's bag
photos: Zaremba7 maja 2014

Last month on instagram

Today I add a short mix of photos from my instagram @ blonde_all_around, I can not wait for tommower, when FashionPhilosophy Fashion Week Poland  in my town is beginning! I promise to show an extensive photo story after this event, and during the Fashion Week'u I invite you to my instagram account where I will keep adding pictures!

Dziś wrzucam krótki mix zdjęć z mojego instagrama @blonde_all_around a sama już nie mogę się doczekać rozpoczynającego sie jutro w moim mieście Fashionphilosophy Fashion Week Poland!!! Obiecuję obszerną fotorelację, a podczas trwania Fashion Week'u zapraszam właśnie na moje konto instagramowe, gdzie będę na bieżąco wrzucać zdjęcia!1. from my latest post //  2.spring is here! //  3.love my new tights //  3. Bemol- my doggie1. Cracow- Old Town //  2. first (vegan) burger in my life! //  3. breakfast time //  4. just me in Cracow1.casual ootd //  2.Cracow- Old Town //  3.amazing coffee in Cracow //  4. with my grandma1. wearing boyfriend jeans //  2.typical selfie //  3. enjoyng free time //  4. another photo of my legs- why not?