24 listopada 2013

PERFECT FUTURESince I  had only learned to read , my biggest dream was to get the letter from Hogwarts ( do not say that your not ) . Potteromania swept much of my friends and the majority continues to this day . Yeah, me too , I admit , once in a while I read all of seven volumes and watch eight movies. However, some time ago it occurred to me that the letter wouldn't comeand it's time to think about the future plans. In my dreams , I hope that a little more real than life in the Harrys's world , are studies in Film School in Lodz at production. Job opportunities after these studies are so wonderful that if I got (and of course completed these studies : D) I think I'd be the happiest person in the world (well, maybe not as much as on an intern at Vogue )I still have a year and a half to get ready, and now I can at least take pictures in clothes resembling the uniforms of HP, on the street where is located film school :)
PS The quality of photos is not overwhelming, we didn't foresee that the sun went down so quickly, they aren't so bad, I guess :)

Od kiedy tylko potrafiłam czytać, moim największym marzeniem było dostanie listu z Hogwartu ( nie mówcie, ze Waszym nie). Potteromania ogarnęła sporą część moich znajomych i u większości trwa do dnia dzisiejszego. Tak, u mnie też, przyznaję, raz na jakiś czas czytam od początku wszystkie siedem tomów i oglądam osiem filmów. Jednak jakiś czas temu dotarło do mnie, że listu już raczej nie dostanę i czas zastanowić się nad planami na przyszłość. Moim marzeniem, mam nadzieję, że choć trochę bardziej realnym niż życie w świecie Harrego, są studia w Filmówce w Łodzi na produkcji. Możliwości pracy po tym kierunku są tak cudowne, że gdybym się dostała ( i oczywiście ukończyła te studia :D ) byłabym chyba najszczęśliwszą osobą na świecie( no może bardziej bym się cieszyła tylko stażem w Vogue). Mam jeszcze półtora roku by się przygotować, a na razie mogę najwyżej robić zdjęcia w stroju przypominającym mundurki z HP, na ulicy, na której się znajduje Filmówka :)
P.S Jakość zdjęć nie jest powalająca, nie przewidzieliśmy z tatą,że słońce zajdzie, aż tak szybko, ale chyba nie jest aż tak źle :)

 mexx jacket, h&m shirt, vintage skirt, Centro shoes
photos: daddy


17 listopada 2013

HELP TO MAKE THE SEASON BRIGHTMid-November, not so cold yet, golden Polish autumn and which album has recently played on my Youtube? Micheal Buble Christmas album <3 (so what if he has a wife and children-he will be my husband) I know you probably don't think that I'm completely normal, but what can Ido when I just love Christmas spirit? And since there is no snow yet,in  shopping malls very timidly appear Christmas decorations and Santa Claus for the time being is only in the commercial of the bank, I found that I create it myself!) The real Christmas post (describing everything that I love about this time) will be in December but for now I start the big countdown: 37 days!

Połowa listopada, jeszcze nie tak zimno, złota polska jesień a jaki album w ostatnio odtwarzanych na moim Youtube? Świąteczna płyta Micheala Buble <3 ( co z tego,że ma żonę i dzieci- to będzie mój mąż) Wiem, pewnie nie uważacie mnie za całkowicie normalną, ale co zrobic kiedy ja po prostu kocham świąteczną atmosferę? A skoro śniegu jeszcze nie ma, w centrach handlowych bardzo nieśmiało pojawiają się w sklepach ozdoby świąteczne, a święty Mikołaj na razie tylko w reklamie banku, stwierdziłam,że stworzę ją sama :) Na prawdziwy świąteczny post ( opisujący wszystko co kocham w Gwiazdce) przyjedzie jeszcze czas a na razie zaczynam wielkie odliczanie: zostało 37 dni!

h&m skirt, h&m jacket, zara bag, zara boots, reserved necklace, aldo watch
photos: Agatka Bolesławska/Natalia Gensieniec


11 listopada 2013

BUT THE WORLD KEEPS SPINNING AROUNDWhen I thought that I would spend days figuring out whether today or maybe tomorrow it will snow, the weather in Poland surprises me and in positive way! Last week, it was so warm that the pictures in lace shirt was not any act of sacrifice, later paid with two weeks  under the blanket with tea and Tumblr (all in all, Sounds great:>) This beige and black, very girly set is one of my favorites, perfect for a beautiful and sunny autumn. Supposedly in the clothes in which you feel good, even the worst day can not be that bad so that day nothing could not spoil my humour! :)

Kiedy myślałam, że będę spędzać dni na zastanawianiu się czy już dziś, a może jutro spadnie śnieg, pogoda w Polsce zaskakuje mnie i to pozytywnie! W zeszłym tygodniu było tak ciepło, że zdjęcia w koronkowej koszulce nie były żadnym aktem poświęcenia, później przypłaconym dwoma tygodniami pod kołdrą z herbatą i tumblrem ( w sumie brzmi zachęcająco :> ) Ten beżowo czarny, bardzo dziewczęcy zestaw, jest jednym z moich ulubionych, idealny na piękną i słoneczną jesień. Podobno w ubraniach, w których czujemy się dobrze, każdy nawet najgorszy dzień nie może być aż taki zły więc tego dnia nic mi nie mogło popsuć humoru! :)

tk maxx shirt, carry skirt, h&m shoes, new look jewellery
photos: Agatka Bolesławska


5 listopada 2013

DAY 3


new look dress, vintage fur, zara bag, zara boots

Today I add the last outfit from Fashion Week , and I promise to be back to normal blogging ( more photos , text, with which recently I hasn't sinned ) . All three days were a great experience for me ,collections of Polish designers were really great as well as the organization of the event this year. I found that I will not describe all the shows in turn, first of all it would take me ages, and most of the photos can be easily found on the internet (video of the show MMC Studio and Łukasz Jemioł Basic-need to watch!). Despite the lack of some pictures on the blog, I really encourage everyone, if you have the opportunity and have little interest in fashion, to go on another, spring edition of FashionPhilosophy Fashion Week Poland , since this edition was great, I think that another couldn't be worse! My outfit on Sunday was very girly, velor dress with a flower pattern which i linked with fur vest, I was afraid of the effect of highlander but I think everything was ok! :)

Dzisiaj wrzucam ostatni outfit z Fashion Weeku, i obiecuję, że wracam do normalnego blogowania ( więcej zdjęć, tekstu, którymi ostatnio nie grzeszyłam). Całe 3 dni były dla mnie ogromnym przeżyciem, kolekcje polskich projektantów na prawdę świetne a także organizacja całego wydarzeniu w tym roku spisała się na medal. Stwierdziłam, ze nie będę opisywać wszystkich pokazów po kolei, po pierwsze zajełoby mi to wieki , a większość fotorelacji można spokojnie znaleźć w internecie ( film z pokazu MMC Studio i Łukasz Jemioł Basic- konieczność do obejrzenia!). Pomimo braku fotorelacji na blogu, na prawdę zachęcam wszystkich, jeśli macie taką możliwość a choć trochę interesujecie się modą, by wybrac się na kolejną, wiosenną edycję Fashionphilosophy Fashion Week Poland, skoro ta edycja była świetna, myślę, ze kolejna nie może być gorsza! Mój strój w niedzielę był bardzo dziewczęcy, welurową sukienkę w kwiatki połączyłam z futrzaną kamizelką, bałam się efektu górala ale chyba wszystko wyglądało ok! :)