25 kwietnia 2013

FASHION WEEK DIARY
Today I want present to you, announced few days ago, a relation from two days FashionPhilosophy Fashion Week Poland, where I had the opportunity to participate, by my fantastic daddy. On Friday, second day of Fashion Week, with my friends, I came to Łódź Special Economic Zone where were Designer Avenue shows and showroom. That day I watched shows: MOHITO, Orsay, Ptaszek and special guest Marty Wachholz Biczuja. I liked the most the last show, dominated by black leather and accent colors, fuchsia shoes. Also Ptaszek did’t disappoint my expectation, he presented us amazing clothes for men.//
Prezentuję Wam dzisiaj zapowiadaną relację z 2 dni Fashionphilosophy Fashion week Poland, w którym miałam okazję uczestniczyć przez mojego kochanego tatusia :) W piątek, 2 dnia fashion weeku razem z moimi przyjaciółmi i znajomymi, zawitałam do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gdzie odbywały się pokazy Designer Avenue i gdzie znajdował się Showroom. tego dnia obejrzałam pokazy : Mohito, Orsay, Ptaszek oraz gościa specjalnego: Marty Wachholz Biczuja. Ostatni z wymienionych pokazów spodobał mi się najbardziej, dominowała czarna skóra a akcentem koloru były buty w kolorze fuksji. Nie zawiódł moich oczekiwań również Ptaszek ze świetnymi ubraniami dla mężczyzn. 


                           

                                                         

               

  

                                                                                                     

 Besides show in fashion week there was Showroom space, where everyone could buy clothes and accessories, designer by diffrent well or less known designers, also we could drink something (while shows, atmosphere was so hot, that I have no idea how I would survive without refreshments), also Concept Store, where we may buy things from designers showing theirs collections during Off Out Of Schedule and Designer Avenue. I haven’t bought anything but option s were really various, everyone could choose something for themselves.//
Oprócz pokazów podczas fashion weeku utworzona została przestrzeń Showroom gdzie można było kupić ubrania i akcesoria różnych, znanych bardziej lub mniej marek modowych, odpocząć, napić się ( podczas pokazów atmosfera była tak gorąca, że nie wiem jakbym przetrwała bez napojów :) ) a także Concept Store gdzie można było kupić rzeczy od projektantów prezentujących swoje kolekcje podnczas Off Out Of Schedule i Designer Avenue. Ja osobiście nic nie kupiłam jednak wybór był na prawdę różnorodny, każdy mógł wybrać coś dla siebie.


On the next day, after taking a nap after exhausting Friday (shows ended around 11 p.m.) i spent million hours in front of my wardrobe with a question : 'what am I supposed to wear? Someone can catch me out of a crowd!' (Yes, this is the moment when I have to show off an offer for working with some photographer who found me in a crowd on Friday. I hope it'll lead to somewhere. Keep your fingers crossed) 
When I finally arrived there, I ran on Designer Avenue for the first show and there was sudden surprising : Wojtek Haratyk. To be honest I hadn't known this designer earlier but after the show I can bravely say that he's one of my favorite now. Then shows by Agnieszka Orlińska, Nenukko  (my favorite brand from a long time, and they didn't let me down this year as well, clothes were marvelous. And it's, my nr 1 if it comes to shows during those dwo days)Aryton, Michał Szulc, Natalia Jaroszewska  (Also a very good show), Agata Wojtkiewicz and MMC studio on which I wasn't able to get into (?) and I wish I had.//
Następnego dnia, po wcześniejszym wyspaniu się po męczącym piątku ( pokazy skończyły się koło 23) spędziłam milion godzin przed szafą z pytaniem: "co na siebie włożyć? Przecież ktoś może mnie wyłapac z tłumu!" ( tak, to ten moment, w którym musze się Wam pochwalić ofertą współpracy od pewnego fotografa, który właśnie w piątek znalazł mnie w tłumie, mam nadzieję, że coś z tego dalej wyniknie, trzymajcie kciuki :)  Kiedy w końcu dotarłam na miejsce szybko wbiegłam do Designer Avenue na pierwszy pokaz i od razu miłe zaskoczenie: Wojtek Haratyk. Szczerze mówiąc nie znałam wcześniej tego projektanta ale po tym pokazie śmiało moge powiedzieć, że teraz jest jednym z moich ulubionych. Następnie odbyły sie pokazy: Agnieszki Orlińskiej, Nenukko ( od dłuższego czasu moja ulubiona marka, i w tym roku nie zawiedli, ubrania byly genialne, a sama realizacja pokazu również świetna, mój n1 jeśli chodzi o pokazy podczas tych dwóch dni), Aryton, Michał Szulc, Natalia Jaroszewska ( również bardzo dobry pokaz), Agata Wojtkiewicz i MMC studio, na który niestety nie zdołałam sie dostać i bardzo żałuję.

              

Natalia Jaroszewska


             

 Michał Szulc

NENUKKO

Spending two days at Fashion Week contributed to the creation of lots of pictures with my friends and acquaintances, of course //
Spędzenie dwóch dni na Fasion Weeku oczywiście przyczyniło się do powstania tryliarda zdjęć z moimi przyjaciółmi i znajomymi, jakżeby inaczej ;)


   

This, what I'll remember most from this year's FashionPhilosophy Fashion Week Poland edition is: Nenukko show, juices - Pyshniaki - which we were drinking after every show, meeteng every minute a star or a blogger, squeezing to another fashion shows and a model Claudia Kozik-Grabowska, which contributed to the great success of the shows in which she participated. I hope that by reading my description you felt altthough a little bit of the atmosphereof this two days. Now I live in memories of this amazing weekend and I'm already counting out the days to the next edition of FashionPhilosophyFashion Week Poland which is going to take place in October 2013.//
To co najbardziej zapamiętam i będę najlepiej wspominać z tegorocznego Fashionphilosophy Fashion Week Poland to: pokaz Nenukko, soki- Pyshniaki- po które biegaliśmy po każdym pokazie, spotykanie co minutę jakiejś gwiazdy czy blogera, przeciskanie się na kolejne pokazy, a także modelkę Klaudię Kozik-Grabowską, która przyczyniała się do wielkich sukcesów pokazów w których brała udział. Mam nadzieję, że czytając moją relację choć trochę poczuliście klimat tych dwóch dni, ja teraz żyję wspomnieniami świetnie spędzonego weekendu i już odliczam dni do kolejnej edycji Fashionphilosophy Fashion Week Poland która odbędzie się w październiku :)

21 kwietnia 2013

FASHIONPHILOSOPHY FASHION WEEK POLAND OUTFIT 2


For Saturday during Fashion Week I chose black-white outfit, I was wearing dress with applications on the neckline, which I bought for New Year's Eve and my favourite white jacket. To this set I chose my immortal boots. After two days of walking, running, pushing in queues for fashion shows in them non-stop, I think I must hide them in my wardrobe. Do not think that I hurt the foot, nooo, not at all :) In a few days I'll try to add the entire relationship of the two days spent at FashionPhilosophy Fashion Week Poland!

Na sobotę podczas Fashion Weeku wybrałam czarno biały outfit, założyłam sukienkę z aplikacjami na dekolcie, która kupiłam na sylwestra oraz moją ukochaną białą marynarkę. Do zestawu dobrałam moje nieśmiertelne botki. Po dwóch dniach chodzenia, biegania, przepychanie się w kolejki na pokazy w nich non-stop, chyba muszę przez najbliższe dni odstawić je do szafy. Nie myślcie, że mnie bolą stopy, nieee, wcale :) W ciągu kilku dni postaram się dodać całą relację z dwóch dni spędzonych na Fashionphilosophy Fashion Week Poland!zara dress, hm jacket, zara boots, zara bag, new look and hm bracelets
photos: Matt Trębacz, Monika Przegalińska

20 kwietnia 2013

FASHIONPHILOSOPHY FASHION WEEK POLAND-OUTFIT 1reserved skirt, vintage shirt, vintage bag, zara boots, reserved necklace, new look bracelets
photos: Matt


On Thursday began one of the biggest fashion events in Poland-FashionPhilosophy Fashion Week Poland. I got the invitation on the 2nd and 3rd day, the day in which practically happens the most. In addition to the fashion shows of the biggest Polish designers, and more, you can buy clothes and accessories from best fashion brands in the Showroom. Today I present my look,in  which I went to Fashion Week on Friday. Today, another day of this great event, follow me on instagram nickname: blonde_all_around  if you want be up to date, after a few days I'll add the entire relation of two days. And now I'm going to get ready! :)

W czwartek rozpoczęła się jedna z największych imprez modowych w Polsce- Fashionphilosophy Fashion Week Poland. Dostałam zaproszenia na 2 i 3 dzięn, czyli dni w których praktycznie dzieje się najwięcej. Oprócz pokazów największych polskich projektantów i nie tylko, można kupić ubrania i dodatki najlepszych modowych marek w przestrzeni Showroom. Dzisiaj prezentuję mój look, w którym wybrałam się na Fashion Week w piątek. Dziś kolejny dzień tego wielkiego wydarzenia, śledźcie mnie na instagramie: blonde_all_around  jeśli chcecie być na bieżąco, natomiast za parę dni dodam całą relację z 2 dni. A teraz idę się szykować! :)


13 kwietnia 2013

I WANT SUMMER RIGHT NOW


When a week ago I went shopping, every minute I complained " for what reason buy this dress if there is still snow outside". . So much so, I felt tired this year's winter that was not going to get away from Poland. You might guess, shopping wasn't very successful, I got practically nothing. And when yesterday evening I got home and my mother said she hid all the winter stuff, laughed at her. I don't really believe that this lastind tryliard days winter may come to an end. How I was surprised when I woke up in the morning and there is sun and 15 degrees. So I made a semi-annual replacement of clothing. I love that feeling when you throw all sweaters and take out dresses, skirts, hats, sunglasses... All this placed a just one, only thought in my head: I want summer and the July trip to Spain! Yes, this year I'm going to travel to the Spain coast with my friends. Although this still three months I could pack today as if tomorrow was the day of departure. I started to think about all of the exits from the school in same ballerinas, going out for coffee - the frozen and not in order to keep warm ,evening walks when there is still bright and warm. . After some time walking around the house in dresses, hat and sandals, I realized that outside the window is still 15 degrees and the sun gently begins to set and I still would prefer to drink ... hot tea. I came to the conclusion that for summer is still a little time and the posts in which expatiate about the sun, ice cream and sunbathing as well, but for now: thans that SPRING finally come to me :)

 Kiedy tydzień temu byłam na zakupach, co minutę narzekałam " po co kupować te sukienkę skoro za oknem ciągle śnieg". Tak bardzo czułam się zmęczona tegoroczną zimą która nawet nie zamierzała uciec z Polski. Możecie się domyślać ze zakupy nie były zbyt udane, wróciłam praktycznie z niczym. A gdy wczoraj wieczorem dotarłam do domu i mama oznajmiła, że schowała wszystkie zimowe rzeczy, wyśmiałam ją. Coś nie bardzo wierzyłam ze ta trwająca tryliard dni zima może się kiedyś skończyć. Jakie było moje zdziwienie kiedy rano obudziło mnie słońce i 15 stopni na termometrze. Urządziłam więc co pół-roczną wymianę garderoby. Kocham to uczucie kiedy wrzucam do toreb wszystkie grube swetry a wyjmuję sukienki, spódniczki, kapelusze, okulary... Wszystko to ustawiło tylko jedną, jedyną myśl w mojej głowie: chcę lato i lipcowy wyjazd do Hiszpanii! Tak, wybieram się w tym roku z przyjaciółmi na wybrzeże Hiszpanii. Choć do tego jeszcze 3 miesiące ja już dziś mogłabym się spakować tak jakby dzień wyjazdu był jutro. Zaczęłam również myśleć o wszystkich wyjściach ze szkoły w samych balerinkach, wyjściach na kawę - tę mrożoną a nie po to by się rozgrzać, wieczornych spacerach gdy nadal jest jeszcze jasno i ciepło. Po pewnym czasie chodzenia po domu w sukienkach, kapeluszu i sandałkach dotarło do mnie, że za oknem nadal jest 15 stopni a słońce lekko zaczyna zachodzi a ja nadal najchętniej wypiłabym... ciepłą herbatę. Doszłam do wniosku, że do lata jeszcze trochę zostało i na posty, w których rozpisuję się o słońcu, lodach i opalaniu także, a na razie: dziękuję , że wreszcie przyszła WIOSNA :)
hm shirt, DIY shorts
photos: Zaremba


6 kwietnia 2013

INSTAGRAM MIX 2


Due to the horrible weather in Poland, I present another photo mix from Instagram ! Enjoy :)

Z powodu okropnej pogody w Polsce, przedstawiam kolejny mix zdjęć z mojego Instagrama! Enjoy :)


 


Instagram